Ένας εξειδικευμένος σύμβουλος της PRIORITY θα επικοινωνήσει μαζί σας για να κατανοήσει τις ανάγκες σας, να σας συμβουλέψει στο σχεδιασμό του επενδυτικού σχεδίου σας και να σας καθοδηγήσει για την επιλογή των βέλτιστων λύσεων

Αναπτυξιακός Νόμος

Αποκλειστικά για τους πελάτες της Alpha Bank, η PRIORITY παρέχει δωρεάν την προαξιολόγηση του επενδυτικού σας σχεδίου.
Ενισχύστε την επιχείρησή σας, αξιοποιώντας τον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/16, με την εμπειρία και αποτελεσματικότητα της PRIORITY.

Αφιερώστε 5 λεπτά από τον χρόνο σας, συμπληρώνοντας τον ακόλουθο ειδικό πλοηγό και ανακαλύψτε την πλήρη προοπτική της επένδυσής σας!

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμπλήρωση του ειδικού πλοηγού, ένας εξειδικευμένος σύμβουλος της PRIORITY θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας σχετικά με τα επόμενα βήματα του επενδυτικού σας σχεδίου.

Στοιχεία Υφιστάμενης Επιχείρησης
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό!
Ελέγξτε ότι τα στοιχεία που δώσατε είναι σωστά!
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό!
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό!
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό!
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό!
Κύκλος Εργασιών
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό!
Πλήθος μόνιμα απασχολούμενου προσωπικού
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό!
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό!
Συμμετοχή μετόχων/νομίμων εκπροσώπων/επιχείρησης σε άλλες επιχειρήσεις
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό!

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Τόπος Υλοποίησης της Επένδυσης
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό!
Ελέγξτε ότι τα στοιχεία που δώσατε είναι σωστά!
Ύψος προβλεπόμενης επένδυσης
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό!
Κατηγορία Δαπανών
Πρεπει να κάνετε τουλάχιστον μια επιλογή!
Μπορείτε να κάνετε παραπάνω απο μια επιλογές
Σύντομη Περιγραφή Επένδυσης
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό!
Πότε εκτιμάτε την έναρξη του επενδυτικού σας σχεδίου;
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό!
Εκτιμώμενο Πλήθος νέων εργαζομένων που θα προκύψουν από την Επένδυση
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό!
Ελέγξτε ότι τα στοιχεία που δώσατε είναι σωστά!
Τρόπος Χρηματοδότησης Επένδυσης
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό!
Ενδιαφέρεστε για ενημέρωση σχετικά με την δυνατότητα χρηματοδότησης της επένδυσής σας;
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό!
Στοιχεία Επικοινωνίας
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό!
Ελέγξτε ότι τα στοιχεία που δώσατε είναι σωστά!
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό!
Ελέγξτε ότι τα στοιχεία που δώσατε είναι σωστά!
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό!
Παρακαλώ ελέγξτε το email σας!
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό!
Ελέγξτε ότι το τηλέφωνο που δώσατε είναι σωστό!
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό!
Ελέγξτε ότι τα στοιχεία που δώσατε είναι σωστά!
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό!
Κάτι πήγε στραβά. Δοκιμάστε ξανα αργότερα!
Επιτυχής αποστολή φόρμας!